சங்க நிர்வாகிகள்

ஆண்டு

 தலைவர்

துணைத் தலைவர்கள்

பொதுச்செயலாளர்

 நிர்வாகச்செயலாளர்

பொருளாளர்

1964-1965

AR.L.V நடராஜன் செட்டியார்

P. S.S. சோமசுந்தரம் செட்டியார்

PL .S. RM. இராமநாதன் செட்டியார்

AL. சிங்காரம் செட்டியார்

NK. நாகப்ப செட்டியார்

SM ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

1965-1966

AR.L.V நடராஜன் செட்டியார்

PL .S. RM. இராமநாதன் செட்டியார்

AL. சிங்காரம் செட்டியார்

NK. நாகப்ப செட்டியார்

SM ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

1966-1967

P.S.S சோமசுந்தரம் செட்டியார்

PL .S. RM. இராமநாதன் செட்டியார்

SM.R. முருகப்ப செட்டியார்

KR ஆண்டியப்ப செட்டியார்

NK. நாகப்ப செட்டியார்

SM ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

1967-1972

AR.L.V நடராஜன் செட்டியார்

SM.R. முருகப்ப செட்டியார்

SM.KR. கருப்பன் செட்டியார்

NK. நாகப்ப செட்டியார்

S.V.N. நாகப்ப செட்டியார்

SST.சிதம்பரம் செட்டியார்

1972-1975

SM.KR. கருப்பன் செட்டியார்

PL.S.RM.ராமநாதன் செட்டியார்

SM. ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

L. சோமு

PL.S.RM  சிவனடியான் செட்டியார்.

1975-1976

SM.KR. கருப்பன் செட்டியார்

RM ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

L. சோமு

R. சேக்கப்பன்

AL.S.அழகப்பன்

SM. நாகப்பன்

1976-1977

L. சோமு

RM ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

AL.AR.V. காளைராஜா செட்டியார்

SE.SV  நாராயணன்

AR. முத்துவீரப்பன்

PL. விஸ்வநாதன்

1977-1978

L. சோமு

RM ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

AL.AR.V.காளைராஜா செட்டியார்

AT. சிங்காரம் செட்டியார்

ராம ஏகப்பன்

RM.ராமநாதன்

1978-1980

S.MR.S.சுப்பையா செட்டியார்

RM ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

SST.சிதம்பரம் செட்டியார்

SP. மணியன்

AL. ராமநாதன்

L. சண்முகம் செட்டியார்

1980-1982

S.MR.S.சுப்பையா செட்டியார்

RM ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

NK.நாகப்ப செட்டியார்

V. பழனியப்பன்

A. நடராஜன்

SP.N. நாகப்ப செட்டியார்

1982-1984

S.MR.S.சுப்பையா செட்டியார்

RM ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

NK.நாகப்ப செட்டியார்

குழந்தை கவிஞர் செல்வகணபதி

A.நடராஜன்

SP.N.நாகப்ப செட்டியார்

1984-1987

N.K நாகப்ப செட்டியார்

RM ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

S.E.SV.நாராயணன்

PL. முருகப்பன்

RM. ராமநாதன்

VR  சிங்காரம் செட்டியார்

1987-1991

RM ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

S.E.SV.நாராயணன்

PL.S.RM  சிவனடியான் செட்டியார்.

MR.சண்முகம்

PL.முருகப்பன்

KP.RM.செந்தில்நாதன்

M.P.V. அழகப்பன்

1991-1991

RM ரெங்கநாதன்  செட்டியார்

S.E.SV.நாராயணன்

PL.S.RM  சிவனடியான் செட்டியார்.

MR.சிவகாமி

S. சுந்தரேசன்

VR. அழகப்பன்

1991-1995

S.E.SV.நாராயணன்

PL.S.RM  சிவனடியான் செட்டியார்.

P.L.சிவகாமி

S. சுந்தரேசன்

VR. அழகப்பன்

1995-1997

AL.AR.V.காளைராஜா செட்டியார்

AR.முத்துவீரப்பன்

காசு.மணியன்

வளர்மதி A.அண்ணாமலை

R. வேலு

1997-2000

PL.S.RM  சிவனடியான் செட்டியார்.

SP.மணியன்

காசிநாத் A. நடராஜன்

K.S.சாத்தப்பன்

வளர்மதி A.அண்ணாமலை

S.அண்ணாமலை

2000-2002

AL.S.அழகப்பன்

குழந்தை கவிஞர் செல்வகணபதி

வளர்மதி A.அண்ணாமல

N.RM. வெள்ளையன்

K.ஆறுமுகம்

M.கருப்பையா

2002-2005

C.லெட்சுமணன்

காசிநாத் A. நடராஜன்

P.L.சிவகாமி

T.ராஜேந்திரன்

K.N.மணிவண்ணன்

V.R.கண்ணப்பன்

2005-2007

காசிநாத் A. நடராஜன்

தலைவர் பொறுப்பு

P.L.சிவகாமி

T.ராஜேந்திரன்

K.N.மணிவண்ணன்

V.R.கண்ணப்பன்

2007-2011

குழந்தை கவிஞர் செல்வகணபதி

SP.மணியன்

P.S.P. பெருமாள்

KP.RM. செந்தில்நாதன்

KR.மணிகண்டன்

L.இராமநாதன்

2011 -2014

PL.S சுப்பிரமணியன்

PL.K. பழனியப்பன்

V.R.கண்ணப்பன்

AR. நாராயணன்

M.M. அசோக்குமார்

M.லெட்சுமணன்

2014 - வளர்மதி அண்ணாமலை M. கருப்பையா

T. சுப்பிரமணியன்.

K. சிதம்பரம். S. கணேசன். N. சிதம்பரம்.
Home | Corlate